Veřená zakázka

Výkon TDI a koordinátora BOZP Rekonstrukce a modernizace areálu FSI, objekty A3 a KH3 – opakované řízení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění výkonu technického dozoru investora včetně výkonu investorsko-inženýrských činností a výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souvislosti s rekonstrukcí a modernizací objektů A3 a KH3 Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Služby budou zahrnovat zejména kontrolní, poradenskou, manažerskou či administrativní činnost, která je obvykle spojena s výkonem investorských inženýrských činností, a to od fáze vlastní realizace stavby. Součástí služeb bude i výkon funkce koordinátora BOZP. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.09.2021