Veřená zakázka

Výkon správy a zajištění údržby školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Správa a údržba, úklidOstatní
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
70330000-3 - Správa nemovitého majetku za odměnu nebo na základě smlouvy,
70331100-1 - Správa zařízení (institucí)
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění a zabezpečování správy nemovitostí, tj. školských objektů, a to jménem vlastníka, na jeho účet, za úplatu a za podmínek a v rozsahu stanoveném smlouvou. Rozumí se tím výkon práv a povinností vyplývajících ze soukromoprávních a veřejnoprávních vztahů k těmto spravovaným nemovitostem a ke všem prostorům v nich se nalézajících, zejména uskutečňování právních jednání, ale i faktických jednání a činností, jejichž výsledkem bude řádná péče o spravované nemovitosti, jejich údržba, opravy a technické zhodnocení, zajišťování a obstarávání jejich provozu a to jak z hlediska právního, ekonomického, tak i stavebně-technického.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.11.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.12.2023