Veřená zakázka

Výkon některých činností správce přístavu Petrov - Veřejný přístav Petrov

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
79993000-1 - Správa staveb a zařízení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je správa a údržba majetku v podobě výkonu některých činností provozovatele přístavu (dále jen „Provozní činnosti") a poskytování služeb uživatelům přístavu: Veřejný přístav Petrov. Tento majetek je ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit pro Ředitelství vodních cest ČR jako organizační složku státu. Provozní činnosti budou vykonávány průběžně v podobě běžné údržby, správy areálu přístavu včetně provozní budovy a poskytování služeb Uživatelům jménem Ředitelství vodních cest ČR včetně činnosti informačního centra v plavební sezóně, pokud není zastaven plavební provoz, údržby a správy přístavu v průběhu povodně, kdy je zastaven plavební provoz, a údržby a správy přístavu v zimním období, kdy je zastaven plavební provoz. V rámci plnění budou poskytovány služby vykonávané personálem obsluhy v prostoru přístavu, jejichž poskytování je za úplatu hrazenou uživateli přístavu ve prospěch Dodavatele – Správce, přičemž za používání prostor Přístavu, spotřebu energií a výkon práce ze strany obsluhy při poskytování služeb náleží Ředitelství vodních cest ČR provize ve výši 50 % Marže. Správce přístavu může poskytovat i další služby vykonávané jinými osobami než Obsluhou, jejichž poskytování je za úplatu hrazenou uživateli přístavu ve prospěch Dodavatele - Správce, které nebudou poskytovány ve vnitřních prostorech provozní budovy Přístavu a nebudou omezovat ostatní využívání prostor Přístavu. Pokud bude pro poskytování Služeb Dodavatel - Správce využívat prostor pro stání plavidel, bude stání využívat za podmínek pro využívání přístavu pro stání plavidel stanovených Ředitelstvím vodních cest ČR, včetně úhrady za rezervaci stání a služby spojené se stáním plavidla vyhlášené sazebníkem Ředitelství vodních cest ČR.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.05.2022