Veřená zakázka

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace v letech 2021 až 2023

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
79111000-5 - Právní poradenství
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby spočívající v zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro krajské příspěvkové organizace z oblasti školství a sociální oblasti. Tyto organizace musí povinně dle nařízení GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovat. Moravskoslezský kraj v rámci korporátního řízení a zejména s ohledem na úsporu veřejných prostředků hodlá zajistit výkon funkce pověřence pro zřízené příspěvkové organizace centrálně, prostřednictvím externího subjektu. Celkový počet organizací, vůči kterým bude funkce pověřence vykonávána, je stanoven na 201, s možným snížením/zvýšením počtu organizací o 5 organizací bez vlivu na cenu (viz čl. VI odst. 11 obchodních podmínek). Doba výkonu funkce pověřence je stanovena na 3 roky, tj. na roky 2021 až 2023. Podrobná specifikace je uvedena v obchodních podmínkách, zejména v příloze č. 1 obchodních podmínek (Podrobná specifikace služeb) a přehled dotčených příspěvkových organizací pak v příloze č. 2 obchodních podmínek (Vybrané příspěvkové organizace objednatele).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.08.2020