Veřená zakázka

Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby "Výjezdová základna ZZS JMK v Mikulově"

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71500000-3 - Služby ve stavebnictví
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je činnost vybraného dodavatele a hmotné zachycení jejích výsledků. Činnost vybraného dodavatele bude směřovat ke stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně jejich dalších aktualizací.
Podmínky pro provádění stavby musí splňovat požadavky stanovené obecnými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků činnosti vybraného dodavatele zadavateli.
Hmotným zachycením výsledků činnosti vybraného dodavatele se rozumí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby a a doručení „Oznámení o zahájení prací“ podle platných právních předpisů příslušnému inspektorátu práce.
Předmětem veřejné zakázky je také zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.01.2022