Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Vyhotovení PD a zajištění AD pro protierozní opatření v k. ú. Přívozec a Chotiměř u Blížejova


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení a vlastní realizaci stavby včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu pro vyhotovení projektové dokumentace pro pro protierozní opatření k ochraně ZPF (dále také „PEO“) v k. ú. Přívozec a Chotoměř u Blížejova a zajištění výkonu služeb autorského dozoru projektanta v rozsahu nezbytném pro realizaci PEO formou technických opatření (průlehy). Součástí plnění bude smluvní povinnost zhotovitele podat žádost o vydání stavebního povolení. Dále dodavatel zajistí povolení ke kácení dřevin u místně příslušného správního orgánu ochrany přírody a krajiny podle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V k. ú. Přívozec se jedná o opatření s názvem PEO 10 – Protierozní průleh a PEO 11 – Protierozní průleh. V k. ú. Chotoměř u Blížejova se jedná o opatření s názvem Záchytný průleh ZP2.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 08.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.