Veřená zakázka

Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cesty VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek a VPC 8 v k. ú. Prapořiště

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení a vlastní realizaci stavby včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu pro vyhotovení projektové dokumentace (dále také „PD“) pro rekonstrukci polních cest VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek a VPC 8 v k. ú. Prapořiště a zajištění výkonu služeb autorského dozoru projektanta (dále také „AD“) v rozsahu nezbytném pro realizaci výše uvedených polních cest. Součástí plnění bude smluvní povinnost zhotovitele podat žádost o vydání stavebního povolení.

VZMR je dělená na dvě ucelené části vymezené těmito názvy:
Část 1 - vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek
Část 2 - vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu VPC 8 v k. ú. Prapořiště

Z PSZ jsou navrženy rekonstrukce polních cest VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek, délky 330 m, kat. P 4/30 a VPC 8 v k. ú. Prapořiště délky 197 m, kat. P 4/30. Ke křížení inženýrských sítí nedochází. Jedná o napojení na rekonstruovanou polní cestu VPC 3.3 v k. ú. Hájek u Všerub v rámci pozemkových úprav. Kryt vozovek polních cest je navržen z asfaltobetonu. Polní cesta VPC 8 je napojena na MK v k. ú. Prapořiště, na konci úseku na ni navazuje polní cesta VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek, která dále pokračuje v k. ú. Hájek u Všerub a zpřístupňuje poutní kostel sv. Anny na vrchu Tanaberk.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.10.2021