Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné dopravní stavby"Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, včetně staveb souvisejících"


Kategorie

Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
VVURÚ bude zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů a v souladu se stanovisky orgánů přírody k danému záměru. Návrh VVURÚ bude zpracován s využitím schémat, kartogramů a kartodiagramů. Zpracování bude provedeno s vazbami na legislativu EU(např. Směrnici EP, Rady č. 2001/42/ES a Rady č. 92/43/EHS) a s přihlédnutím k právním výkladům Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Praze. Důraz bude kladen na zjišťování kumulativních a synergických vlivů a vlivů na lidské zdraví a hodnocení záboru zemědělského půdního fondu.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 28.12.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.