Veřená zakázka

Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětná akce představuje novostavbu silnice II/144 v podobě východního obchvatu města Vlachova Březí. Silnice II/144 je navržena v kategorii MS2 8/50 tj. dvoupruhová místní sběrná komunikace o šířce jízdních pruhů 2 x 3,25 m s vodícími proužky 2 x 0,25 m a návrhové rychlosti 50 km/h. Celý navrhovaný úsek se bude nacházet uvnitř obce. Spolu s realizací této nové komunikace budou provedeny také některé další stavební objekty či práce, vyvolané předmětnou stavbou, a to např. nezbytné úpravy křižujících komunikací v rozsahu potřebném pro zřízení úrovňových křižovatek, chodníků, sjezdů, stezky pro pěší a cyklisty, mostu, zřízení opěrných zdí, osazení protihlukových stěn, provedení odvodnění komunikace, přeložky kanalizace, přeložky vodního toku, přeložky vodovodu, úpravy meliorací, oplocení, veřejné osvětlení a také přeložky stávajících sítí technického vybavení území vyvolané touto stavbou.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  03.01.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.02.2022