Veřená zakázka

Vybudování zázemí pro ŠPP a zlepšení podmínek pro práci s digitálními technologiemi - část 1 - stavební úpravy bez oken

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45214000-0 - Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu
Popis:

Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající zejména v provedení stavebních úprav stávajících prostor učeben ICT ve 2. NP a konzultační místnosti ve 4. NP v budově Střední průmyslové školy stavební, Plzeň, Chodské náměstí 2. Objekt je zařazen jako nemovitá kulturní památka.
V této samostatné části veřejné zakázky jsou zadávány stavební úpravy výše uvedených prostor bez výměny oken v učebnách ICT ve 2. NP. a dodání vybavení. Toto je zadáváno samostatně v jiných částech této veřejné zakázky.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností Architektonická projektová kancelář Ing. arch. Václav Mastný vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.03.2024