Veřená zakázka

Vybudování návštěvnické infrastruktury v přírodní rezervaci Janovský mokřad (pozorovatelna)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmět a celkové vymezení díla je uvedeno v projektové dokumentaci, jež je přílohou č. 4 této výzvy. Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě pozorovatelny.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 4 Výzvy) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.03.2023