Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Vybudování 2 chodníků podél silnice III/10216 v úseku Korkyně – Křížov - silnice II/102


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě chodníků podél silnice III. třídy v extravilánu obce Korkyně dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaných obchodní společností INFRA TOKA, s.r.o., IČO: 064 70 599, se sídlem Borského 989/1, 152 00 Praha 5.

Chodníky budou propojovat obec Korkyni s místní částí Křížov a současně Křížov s autobusovými zastávkami u silnic II/102.

Chodník propojující obec Korkyně a místní část Křížov bude napojen na silnici v extravilánu obce Korkyně, napojení je řešeno bezbariérově. V místní části Křížov bude chodník napojen na stávající bezejmennou místní komunikaci. Šíře chodníku činí 1,5 m a délka 496 m. Veřejné osvětlení bude napojeno na stožár umístěný na místní komunikaci na konci chodníku v Křížově.

Chodník propojující místní část Křížov s autobusovou zastávkou u silnice č. II/102 bude napojen v intravinálu místní části Křížov, napojení je řešeno bezbariérově. U silnice č. II/102 bude chodník zakončen u stávající autobusové zastávky, resp. přístřešku. Šíře chodníku činí 1,5 m, délka 583 m. Veřejné osvětlení bude napojeno na stožár v místní části Křížov umístěný na protější straně silnice.

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, registrační č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011878, název projektu Vybudování 2 chodníků podél silnice III/10216 v úseku Korkyně – Křížov – silnice II/102.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 27.01.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 08.02.2021 (11:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.