Veřená zakázka

Výběr dražebníka pro realizaci veřejných dobrovolných dražeb majetku kraje

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
79342400-7 - Aukční služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výběr nejvhodnějšího dražebníka za účelem realizace veřejných dobrovolných dražeb nemovitého a movitého majetku kraje v letech 2019 až 2023. S vybraným dražebníkem bude uzavřena rámcová dohoda o provádění dobrovolných dražeb, která bude upravovat podmínky týkající se provádění jednotlivých dražeb v období platnosti a účinnosti rámcové dohody. Na provádění jednotlivých dražeb budou uzavírány samostatné smlouvy o provedení dobrovolné dražby, a to za podmínek stanovených v rámcové dohodě. Uzavření rámcové dohody nebude kraj zavazovat k žádnému finančnímu plnění. Rozpočtové krytí bude zajištěno před uzavřením samostatných smluv o provedení dobrovolné dražby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.12.2018