Veřená zakázka

Výběr dodavatele na pořízení fotovoltaického systému pro Nákupní centrum Čepkov II.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
09331200-0 - Solární fotovoltaické moduly,
09332000-5 - Instalace a montáž solárních zařízení
Popis:

Předmětem zakázky je realizace systému fotovoltaické elektrárny (dále rovněž jako ,,FVE") o výkonu min. 297,5 kWp tvořené panely s výkonem min.450 Wp, umístěné na střeše objektu. Předmětem zakázky je rovněž zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a dále inženýrská činnost spočívající ve vyřízení stavebního povolení, v součinnosti se zadavatelem.
Konkrétně se jedná o :
- Zhotovení PD pro stavební povolení a inženýrská činnost spočívající ve vyřízení stavebního povolení
- Dodávka fotovoltaických panelů
- Dodávka střídačů
- Dodávka konstrukcí
- Dodávka elektroinstalačního materiálu
- Dodávka monitoringu
- Elektroinstalační práce
- Montážní práce
Podrobnější informace v příloze č. 4

V rámci dodávky počítá zadavatel s tím, že vybraný zhotovitel bude po dobu udržitelnosti projektu
(po dobu 5ti let od uvedená do provozu) provádět pravidelnou údržbu, provoz monitoringu a záruční
opravy. Náklady na tyto služby musí být zahrnuty v ceně projektu. Pravidelnou údržbou se rozumí periodická kontrola kompletního systému 2x ročně, včetně kontroly rozvaděčů termokamerou, revize spojů na DC i AC straně, proměření obvodů a kontrola kompaktnosti usazení fotovoltaických panelů na střeše budovy. Během jarní prohlídky též kontrola výkonu panelů VA charakteristikou, nebo termokamerou. Provedení Revizní kontroly dle ČSN a to ve třetím a pátém roce provozu fotovoltaické elektrárny.

Výběrové řízení je vyhlášeno jako samostatná zakázka. Dílčí plnění nejsou umožněna.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.08.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.09.2021