Veřená zakázka

Výběr dodavatele na pořízení ERP systému, jeho údržbu a provoz pro společnost AKTIA INTERNATIONAL

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72212451-5 - Vývoj programového vybavení pro plánování podnikových zdrojů,
72232000-0 - Vývoj programového vybavení pro zpracování transakcí a programového vybavení na zakázku
Popis:

Předmětem plnění zakázky je pořízení ERP systému, jeho instalace a zaškolení personálu,
údržba a provoz Zadavatele v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace. Dodávaný
předmět plnění musí být nový a nepoužitý a odpovídající platným technickým,
bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.
ERP systém bude vyvinutý na míru podle požadavků zadavatele bez předpřipravených
součástí (zejména nejsou akceptovatelné systémy poskytované ve formě SaaS). Výsledek
práce dodavatele (zejména veškeré programové zdrojové kódy a grafické zdrojové kódy)
bude zadavateli poskytnut k užívání v rámci výhradní a časově, či místně neomezené
licence za jednorázovou částku, bez průběžných licenčních, či jiných poplatků. Zadavatel
má právo poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve
formě sublicence, či licenci zcela postoupit třetí osobě. Zadavatel má dále právo na úpravy
ERP systému, jeho zveřejnění, spojení s jiným systémem, či jiné změny podle svého
uvážení.

Výběrové řízení je vyhlášeno jako samostatná zakázka

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.06.2022