Veřená zakázka

Vybavení učeben IT technikou a výukovým software pro projekt I KAP II Pardubického kraje - část II - Dodávka výukového software

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Pardubický kraj
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72268000-1 - Dodávka programového vybavení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a dalšího vybavení výukového software dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321.

Předmětem plnění části II veřejné zakázky je dodávka výukového software do celkem deseti škol, jehož podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1b této zadávací dokumentace.
Dodavatel se dále zavazuje v rámci předmětu plnění části II veřejné zakázky poskytnout zadavateli práce a služby související s dodáním předmětu plnění, které spočívají zejména v
• instalaci předmětu plnění a uvedení předmětu plnění do provozu v každém místě plnění vč. nastavení předmětu plnění v každém místě plnění,
• zaškolení zadavatelem pověřených osob v oblasti obsluhy předmětu plnění po předání předmětu plnění zadavateli vč. prokázání funkčnosti dodaného předmětu plnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.01.2022