Veřená zakázka

Vybavení pro efektivní analýzu dat

Číslo ve věstníku:
Z2021-008611
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání originálního, nového, dosud neužívaného nerepasovaného vybavení pro efektivní analýzu dat, které bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele dle podmínek Smlouvy na dodávku vybavení pro efektivní analýzu dat (smlouva č. 3a) a přílohy č. 7 ZD. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky zajištění souvisejících služeb servisní podpory dle podmínek Smlouvy na zajištění servisní HW a SW podpory (smlouva č. 3b). Na plnění veřejné zakázky tak budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy. Zakázka však není rozdělena na části, neboť vzájemná plnění spolu tvoří jeden funkční celek a mohou být dodávána a poskytována pouze jako jedno navzájem související plnění. Obě smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky tedy budou uzavřeny se stejným (vítězným) dodavatelem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.04.2021