Veřená zakázka

Vybavení pro akreditovanou laboratoř výstroje

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38400000-9 - Nástroje pro kontrolu fyzických vlastností
Popis:

Nákup laboratorních přístrojů. Zakázka dělená na části. Je možné podat nabídku samostatně na každou část, popřípadě na obě části. Požadujeme vložení čestného prohlášení zhotovitele, že se na jeho osobu nebo na plnění, které je jím nabízeno, nevztahují mezinárodní sankce. Vzor čestného prohlášení je přílohou zadávací dokumentace. Požadujeme vložení produktového listu tak, aby bylo možné posoudit splnění technické specifikace. Lhůta pro uzavření smlouvy je stanovena na 30 dnů. Lhůta pro uzavření smlouvy počíná běžet dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro podání stížností účastníků na postup zadávajícího při vyhodnocování veřejné zakázky. Lhůta pro podání stížností účastníků zadávacího řízení z důvodů nesouhlasu se zadávacími podmínkami je stanovena na 3 pracovní dny a počítá se ode dne vyhlášení veřejné zakázky. Lhůta pro podání stížností účastníků zadávacího řízení z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocení veřejné zakázky je stanovena na 3 pracovní dny a počítá se ode dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Stížnost dodavatele musí být doručena zadávajícímu elektronickou formou, prostřednictvím NEN.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.06.2024