Veřená zakázka

Vybavení koncertního sálu Pražské konzervatoře zvukovou technikou pro zvučení i záznam II

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dalšího vybavení koncertního sálu Pražské konzervatoře a zvukových režií moderní zvukovou technikou sloužící k záznamu a zpracování špičkových uměleckých výkonů studentů a pedagogů při umělecké činnosti provozované v prostorách školy, včetně možnosti pořízení zvukových záznamů studentů a pedagogů mimo prostory koncertního sálu, a následnému zpracování těchto záznamů ve školních zvukových režiích. Toto vybavení zahrnuje záznamovou techniku – mikrofony umožňující zachytit zvuk v co možná nejlepší kvalitě včetně jejich nutného příslušenství, jako jsou mikrofonní stativy, mikrofonní držáky, propojovací a instalační kabely, racky sloužící k upevnění techniky do komplexních celků, transportních boxů pro bezpečný přesun techniky na školní koncerty, multipárových kabelů a obrazových převodníků pro komunikaci zvukového režiséra s muzikanty a dirigentem při záznamu zvuku. Dále se jedná o DA a AD převodníky nutné pro digitalizaci a záznam zvuku k dosazení potřebné špičkové jakosti zaznamenávaného zvuku. Dále se jedná o kvalitní poslechovou techniku – poslechové monitory s možností kalibrace a přizpůsobení danému poslechovému prostoru, DAW kontrolery sloužící k úpravám a analytickému poslechu při úpravách a zpracovávání zvukových záznamů, sluchátek pro hudebníky nahrávající pomocí playbackové techniky záznamu, hudební a zvukové režiséry a počítačového SW pro velmi přesné zásahy do frekvenčního spektra pořizovaných nahrávek. Výrobky a komponenty budou dodané a nainstalované do funkčního celku, který bude integrován a plně kompatibilní se stávajícím systémem záznamu a ozvučení koncertního sálu a zvukových režií Pražské konzervatoře. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a zadávací podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a přílohách zadávací dokumentace, které jsou přiloženy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.12.2021