Veřená zakázka

VÚ Kutná Hora – havárie okenních výplní v tělocvičně (BIOS)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce: Jedná se o výměnu stávajících skleněných copilitových výplní, oken a dveří na objektu tělocvičny. Dle požadavku NPÚ budou před okny ve 2. NP osazeny kovové lamely pro zachování původního členění fasády. Pro zlepšení tepelně-technických vlastností obvodového pláště bude uliční fasáda zateplena certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS, desky z minerální vlny tl. 160 mm s tenkovrstvou silikonovou omítkou. V oblasti soklu desky EPS Sokl 3000 s mozaikovou omítkou. Návrh řešení V obvodovém plášti objektu tělocvičny budou vyměněny všechny okenní a dveřní výplně. Nová okna a dveře budou z plastových profilů. Zasklení izolačními trojskly Uw = 0,8 W.m-2 .K-1. Těsnění 3-stupňové. Barva anthrazit oboustranně. Okna a dveře budou osazena do vnějšího líce. Okna v prostoru tělocvičny budou mít vnitřní skla opatřena bezpečnostní folií proti rozbití – míčové hry. Vnitřní okenní parapety u vyměňovaných výplní okenních otvorů budou dřevěné - repase stávajících. Venkovní parapety nové z poplastovaného plechu - barva anthrazit. Montáž oken dle ČSN 746077 včetně pásků. Zateplení a renovace SV fasády Po montáži nových okenních výplní v SV fasádě je potřeba provést zateplení a renovaci části fasády tak, aby fasáda mohla opět jako celek plnit svoji funkci. Pro zlepšení tepelně-technických vlastností obvodového pláště je navržen vnější certifikovaný kontaktní zateplovací systém ETICS lepený, s doplňkovým mechanickým kotvením, z izolačních desek z minerální vlny tl. 160 mm s finální vrstvou ze silikonové probarvené omítky. Sokl bude proveden min. do výše cca 300 mm nad upravený terén z nenasákavého polystyrenu (EPS sokl 3000) tl. 160 mm opatřeného mozaikovou omítkou. Aplikace ETICS bude probíhat dle doporučeného technologického předpisu výrobce zateplovacího systému a dle ČSN 73 2901. Finální úprava bude provedena z tenkovrstvé probarvené silikonové omítky - zrno 1,5 mm. Celá SV fasáda bude zpevněna výztužnou armovací sklovláknitou tkaninou s lepidlem. Následně bude aplikován zateplovací systém ETICS nebo jenom nová silikonová fasádní omítka na vystupující vertikální prvky a podbití přesahu střechy. Po obvodu vnitřního líce nových stavebních otvorů bude provedeno stavební začištění, zalištování, případně lokální výmalba. Renovace JV a SZ fasády V rámci stavby bude provedena rovněž renovace boční JV a SZ fasády. Podbití střechy přesahu bude provedeno dtto SV fasáda. Dále budou provedeny nové nátěry stávajících obkladů (dřevo, cementové desky). Stavební práce budou probíhat dle schválené projektové dokumentace

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.07.2022