Veřená zakázka

VT Ostravice, Staré Hamry, km 44,610 - 45,446, oprava opěrné zdi

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava pravobřežní opěrné zdi a částečná instalace svodidel podél VT Ostravice v km 44,610 – 45,446.

Stávající stav:
Jedná se o opravu dokončené stavby – pravobřežní opěrné zdi, která zajišťuje stabilitu účelové komunikace do areálu VD Šance (příjezd pod hráz). Koruna zdi - římsa z prostého betonu a zábradlí jsou značně zdegradovány. Vzdušný líc zdi částečně postrádá vyspárování, pomístně jsou uvolněny kameny obkladu.

Návrh opravy:
• Demontování říms a zábradlí opěrné zdi (délka zdi 319 m, výška max. 5 m). Částečné rozebrání vozovky v místě opravy (žulové obrubníky a dlažební kostky).
• Osazení nových ŽB říms (monolitické – dilatační celky 4,97 m x 64 dil. celků), osazení nového zábradlí. Bude zachována stávající síť odvodnění pomocí dešťových propustí (cca 12 ks).
• Oprava vzdušného líce zdi – očistění tlakovou vodou, vysekání nevyhovujících spar, doplnění chybějícího kamene obkladu, přespárování. Práce budou probíhat například ze zavěšeného lešení – pohyb mechanizace v korytě toku je striktně zakázán AOPK ČR.
• Instalace svodidel – jednostranná svodidla o zádržnosti H1 o délce 90 m a 230 m v úsecích navazujících na opěrnou zeď.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.05.2024