Veřená zakázka

VRÚ Slapy nad Vltavou – Oprava komunikací a nášlapných vrstev

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba komunikací
CPV kódy:
45233222-1 - Dláždění a asfaltování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je oprava částí místních účelových živičných komunikací a pěších chodníků z betonové dlažby v areálu Vojenského rehabilitačního ústavu Slapy nad Vltavou; tato oprava zahrnuje zejména tyto činnosti: - živičné komunikace – stavební práce spočívají zejména v rozebrání obrub, frézování živičných krytů komunikací, provedení nových asfaltových povrchů s částečnou výměnou podkladních vrstev, v opravě žlabů, propustků, doplnění obrubníků a vyčištění stávajících příkopů; a - pěší chodníky z betonové dlažby – stavební práce spočívají zejména v rozebrání stávajících nášlapných betonových vrstev chodníků včetně obrubníků, odstranění podkladních vrstev, provedení nových podkladních vrstev ze štěrkodrti, položení pochozí vrstvy z betonové zámkové dlažby a nových obrubníků; po opravě bude provedeno doplnění ornice a založení parkového trávníku.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.05.2022