Veřená zakázka

Vrt Horní Újezd - Krásnoves

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Pardubický kraj
Kategorie:
Výzkum a vývojStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
45120000-4 - Průzkumné vrtné práce,
45255110-3 - Provádění vrtů,
71351910-5 - Geologické služby,
76411000-7 - Vypažení vrtů
Popis:

Předmět zakázky je rozdělen do dvou navzájem navazujících etap. V I. etapě bude vyhlouben jádrový průzkumný hydrogeologický vrt HJ-2, kterým budou zjištěny přesné hranice geologických vrstev a souvrství, a budou zjištěny hydraulické charakteristiky jednotlivých kolektoru. Na základě výsledků první etapy bude upřesněn rozsah prací II. etapy, při které bude vybudován vlastní průzkumně-jímací hydrogeologický vrt HG-2 s již předem určeným kolektorem pro vodárenskou exploataci.


I. etapa prací:
• vrtné práce – průzkumný jádrový vrt HJ-2,
• karotážní měření (1 měření Kt2, Kt1, Kc),
• ověřovací čerpací zkouška (kolektor C),
• odběr vzorku podzemní vody a laboratorní zkoušky,
• polohopisné a výškopisné zaměření průzkumného
objektu,
• vypracování dílčí etapové zprávy.


II. etapa prací:
• vrtné práce – průzkumně-jímací vrt HG-2,
• karotážní měření (3 měření, Kt2, Kt1, Kc),
• televizní prohlídky nevystrojeného vrtu (3 TV, Kt2, Kt1, Kc),
• ověřovací čerpací zkoušky (kolektor C, B, A)
• poloprovozní čerpací zkoušky (kolektor A nebo B),
• odběry vzorků podzemní vody a laboratorní zkoušky (3 vzorky OCZ, 4 vzorky poloprovozní CZ),
• televizní prohlídka vystrojeného vrtu,
• polohopisné a výškopisné zaměření průzkumného objektu,
• monitoring hladin v okolních vodních zdrojích,
• vyhodnocení a vypracování závěrečné zprávy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.05.2021