Veřená zakázka

Vršovická - Moskevská, rek. odboč. pruhu, P10, č. akce 1000133“

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem plnění je rekonstrukce Vršovické ulice, v úseku Moskevská – Na Louži, v délce cca 120,0 m z důvodu havarijního stavu. V celé délce úseku bude odfrézován asfaltový kryt vozovky. V rozsahu staničení km 0,036 – 0,120 bude odtěžen stávající zásyp komunikace do hloubky 1,00 m pod úroveň stávající nivelety. Následně bude provedena nízkotlaká injektáž pomocí injektážních vrtů o průměru 100 mm s celkovou délkou vrtu až 3,0 m a injektážní délkou 2,50 m. Vlastní injektáž bude probíhat perforovanými trubkami z PVC zasunutými do vrtů. Injektáž bude z tlakového hlediska probíhat dvoustupňově (gravitačně + tlakově). Celkový počet vrtů je 355.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.05.2021