Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Technický dozor investora k provádění investiční akce Rekonstrukce tělocvičny (stavba)“.


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zajištění kontroly nad dodržováním všech dohod, podmínek a termínů stanovených v budoucí SoD s budoucím zhotovitelem dozorované stavby a to zejména nad prováděním stavebních (montážních) prací, spočívajících zejména, v demontáži starých komponentů, v ekologické likvidaci veškerých ostatních odpadů (vyjma čistého ocelového odpadu) podle zpracovaného a schváleného projektu (příloha č. 4). Dále sledování dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů včetně kontroly prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo znepřístupněny. Předpokládá se rovněž kontrola stavebního deníku včetně provádění zápisů, zejména vyjádření ke kvalitativnímu provádění prací. Předpokládaná kapacita v hod.: cca 350. Nepředpokládá se trvalá přítomnost technického dozoru investora na staveništi (účast TDI na stavbě max. 2 x týdně po dobu min. cca 4 hod. při délce stavby 40 týdnů, 1 kontrolní den v měsíci. Rovněž se předpokládá dopravné do 9,00 Kč/1 km bez DPH a do 250,00 Kč/1 hod. jízdy resp. přepravy na místo stavby bez DPH). Zadavatel vylučuje vykonávání technického dozoru osobou v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu s osobou, která je odpovědná za vedení (realizaci) stavby. Ověřování soupisů provedených prací, podepisování zjišťovacích protokolů a schvalování faktur před jejich proplácením, není součástí této zakázky a bude je provádět pověřený zaměstnanec objednatele

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 15.04.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.