Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Vozidlo skupiny L7e


Kategorie

Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky

Lokalita:

Kraj Vysočina

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks elektro vozidla skupiny L7e. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky,
technické podmínky, hodnoticí kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou
uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nabídky mohou být podány
v českém nebo slovenském jazyce. Společnost prohlašuje, že toto výběrové
řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o
veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 08.06.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.