Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Vodovod Příčovy

Číslo ve věstníku:
Z2019-026842
Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je vybudování vodovodu Příčovy, které spočívá v připojení obce na vodovodní systém města Sedlčany. Zdrojem pro vodovod Příčovy bude vodojem Dublovice, který je napojený na přiváděcí řad Benešov – Sedlčany v blízkosti vodojemu Sedlčany II. Vodojem Dublovice o objemu 2 x 150 m3 je umístěn u lesní cesty na severní straně vrchu Deštno. Z vodojemu bude voda dopravována rozváděcím řadem do obce Příčovy, kde bude zřízena armaturní šachta s redukčním ventilem snižujícím přetlak v potrubí na kótu výstupního tlaku 410 m n. m. Tento řad bude uložen cca 183 m v lesní cestě v souběhu se zásobním řadem pro obec Dublovice, odpadem z vodojemu a přípojkou NN k vodojemu (není součástí této zakázky). Dále řad s přípojkou NN pokračuje přes pole do intravilánu obce Příčovy. Zde se dělí na jednotlivé rozváděcí řady (SO 01). Potrubí v obci je převážně uloženo v místních komunikacích a silnici III/10233.

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 02.08.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 03.09.2019 (13:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.