Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Vodovod Konice – přiváděcí řad VDJ Štarnov - Konice


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmět veřejné zakázky řeší výběr dodavatele na vybudování nového vodovodního přivaděče. Celková délka přivaděče je 5095 m. Vybudováním řadu dojde k posílením SV Konice jeho napojením na Vodovod Pomoraví. Maximální množství vody, které lze odebírat z VDJ Štarnov je cca 8,5l/s. V současnosti (tj. bez technických úprav v úseku VDJ Přemyslovice – VDJ Štarnov) je stávající volná kapacita ve VDJ Štarnov cca 2,5 l/s. Stavba se nachází v extravilánu obcí Nová Dědina, Štarnov, Zavadilka, a Konice. Vodovodní řad „1“ DN150 je veden v poli (extravilánem obcí) a v podstatě v souběhu se silnicí II/366 Přemyslovice – Konice. Část trasy je vedena po hranici ochranného pásma nadzemního vedení VN a VVN. Řad v délce cca 1440m vede v ochranném pásmu lesa a na několika místech prochází krajem lesa. Řad prochází krajem obce Nová Dědina a krajem obce Štarnov u Přemyslovic. Obec Zavadilka řad obchází jiho-západním směrem. Do města Konice řad vede v délce cca 310m v nezpevněné cestě šířky cca 1,6m podél melioračního toku (erozní rokle). Řad se bude napojovat na stávající vodovodní řad PVC DN150 v Konici v ulici Cihelna I. V některých úsecích řad prochází krajem lesa nebo meliorovaným územím. Na kraji zástavby města Konice je navržena odbočka – řad „2“ DN150, který prochází plochou určenou v územním plánu k zástavbě a bude se napojovat na stávající vodovod LT DN150 v Konici v ulici Zádvoří. Stavba bude členěna následovně: IO 01 Přiváděcí řad 1 IO 02 Přiváděcí řad 2 Provozní soubor MaR

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 09.06.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.