Veřená zakázka

Vodovod Jankov - Holašovice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45300000-0 - Stavební montážní práce
Popis:

Charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba,
b) účel užívání – vodovod pro veřejnou potřebu, zásobení VDJ Holašovice
c) trvalá stavba,
d) vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a
technických požadavků na zabezpečující bezbariérové užívání stavby nejsou,
e) závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zohledněna,
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (památková péče, ochrana
přírody a krajiny) není potřeba,
g) parametry stavby – viz PD
h) bilance stavby - média a hmoty nejsou potřeba,
i) realizace stavby bude dle požadavku stavebníka,
j) náklady stavby – dle rozpočtu stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.07.2024