Veřená zakázka

Vnitropodniková čerpací stanice nafty - Kladruby nad Labem

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45223720-9 - Výstavba benzinových/plynových čerpacích stanic
Popis:

Předmětem zakázky je výroba, dodání a instalace technologie skladování a výdeje pohonných hmot pro vlastní potřebu jako tzv. výdejní jednotka dle § 2 písm. s) Zákona 311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) a to včetně zpracování provozní dokumentace (provozní řád dle ČSN 75 3415, plán opatření pro případ havárie dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., požární řád dle zákona č. 133/1985 Sb.). Dále se dodavatel zavazuje ke zpracování projektové dokumentace, k zajištění vyjádření a stanovisek správců technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy. Dodavatel též zajistí kladné pravomocné stavební povolení případně jiné opatření stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby a poskytne veškerou nutnou součinnost v průběhu stavebního řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.06.2024