Veřená zakázka

Víceúčelové hřiště Pozorka u Nejdku, p.p.č. 1471/4, k.ú. Pozorka u Nejdku

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště,
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
Popis:

Účelem projektu je vybudování nového víceúčelového hřiště na pozemku p.p.č. 1471/4 k.ú Pozorka u Nejdku, který má ve vlastnictví město Nejdek. Stavba se nachází v intravilánu města Nejdek, místní části Pozorka.
Jedná se o oplocené víceúčelové hřiště, které vznikne terénními úpravami stávající travnaté plochy. Terénní úpravy budou spočívat ve výkopech a násypech za účelem vyrovnání plochy pro vznik sportovního víceúčelového hřiště na míčové sporty (minikopaná, volejbal, nohejbal, basketbal) včetně pevně zabudovaných branek z polyuretanového povrchu o rozměrech 24 x 13 m. Hřiště bude napojeno na stávající komunikaci přístupovým chodníkem v šířce 1,5 m ze zámkové betonové dlažby. Na ploše bude nalajnováno hřiště na mini kopanou, hřiště na volejbal a nohejbal, a hřiště na basketbal. Hřiště bude po obvodu oploceno se vstupní brankou z ocelových poplastovaných sloupků výšky 4 m, přičemž spodní část oplocení do výšky 1 m bude mezi sloupky vyplněna mantinelem ze dřevěných fošen, nad kterými bude do výšky 3 m napnuto poplastované pletivo. Odvodnění hřiště bude provedeno do postranních odvodňovacích žlábků, které budou napojeny potrubím do vsakovací jámy.
Součástí dodávky budou i certifikovaná sportovní zařízení:
Jedná se o dodávku a montáž 2 branek 2 x 3 m včetně základů a sítí, které se napevno ukotví do
betonového základu, aby se zamezilo jejich pádu případně krádeži.
2 basketbalové koše ve „venkovním“ provedení, odolné proti vandalismu s kovovou deskou 180/105
cm, s řetízky namísto síťky (provedení Antivandal). Konstrukce zavěšení košů je součástí dodávky
oplocení.
2 sloupky na volejbal se sítí, které budou zahrnuty do rozpočtu včetně 2 betonových základů. V základech budou pouzdra se záslepkou pro vsazení sloupků.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.09.2021