Veřená zakázka

VFN - Sběr, přeprava a odstraňování odpadu ze zdravotní péče a nebezpečného odpadu

Číslo ve věstníku:
Z2022-021450
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele služby v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů ve spalovně nebezpečných odpadů včetně souvisejících služeb (tzv. další služby) v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů v platném znění, z areálů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Součástí předmětu plnění je přeprava odpadu vozidly, které splňují podmínky Evropské dohody ADR. Dojezdová vzdálenost z provozovny U Nemocnice 499/2 zadavatele do spalovny nebezpečných odpadů nesmí překročit 150 km. Více viz zadávací podmínky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  03.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.07.2022