Veřená zakázka

Veřejná prostranství Haltýře, Vohančice - II. etapa - zhotovení komunikací, chodníků

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace pozemních komunikací v části obce Haltýře, kde je plánovaná výstavba rodinných domů a občanské vybavenosti. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení) a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací"), (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení). Zadavatel upozorňuje dodavatele, že projektová dokumentace může obsahovat i práce, dodávky a služby, které nejsou předmětem této veřejné zakázky, zejména se jedná o SO 104, rozsah předmětu plnění této veřejné zakázky je stanoven soupisem prací.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.12.2023