Veřená zakázka

Ventilátor plicní transportní

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje
CPV kódy:
33157810-6 - Jednotka pro kyslíkovou terapii
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks ventilátoru plicního transportního pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (dále jen „přístroj“) v souladu se zadávacími podmínkami včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu, zaškolení určených pracovníků a dalších povinností vyplývajících z této zadávací dokumentace nebo jejích příloh. Přístroj musí být zcela nový, nepoužitý a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak je podrobně specifikováno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, kterou je Technická specifikace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.11.2020