Veřená zakázka

Venkovní učebna

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je novostavba „Venkovní učebny“ v areálu školy v souladu se zadávacími podmínkami. Stavba bude umístěna uvnitř areálu školy, veškeré inženýrské sítě budou připojeny ze stávajících rozvodů školy. Stavba je v půdorysu ze složených čtverců a obdélníků zakrytých nejvyšší stanovou střechou s bitumenovou šindelovou krytinou a nižšími odsazenými střechami se zelenou úpravou střech s extenzivní zelení. Část střechy (severozápadní roh) je řešena jako otevřený přístřešek s treláží na popínavé rostliny. Ve východní části přístřešku je umístěn malý vyzděný objekt (o půdorysu 2,89*7,02m), ve kterém se nachází sociální zázemí žáků a malý skladovací prostor pro zahradnické potřeby. Stavba zahrnuje také terénní úpravy včetně gabionových stěn, které zajistí bezbariérový přístup do učebny. Projekt zahrnuje i vybudování retenční nádrže pro ekologické hospodaření s dešťovou vodou. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je realizována v rámci IROP – projekt „Venkovní učebna“ (registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002007) za účelem zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti (vybudování venkovní zahradní učebny určené pro výuku odborných předmětů ve vazbě na přírodní vědy a digitální technologie) a je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.11.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.12.2023