Veřená zakázka

VD Roudnice nad Labem, obnova technologických částí sektorového jezu

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní obnova vnitřního technologického zařízení hydrostatického sektorového jezu. Technicky se jedná zejména o rekonstrukci potrubního systému jezu, při které budou ze systému odstraněna trojcestná šoupata spolu s jejich mechanickými zpětnými vazbami a nahrazena potrubím přímého plnění a prázdnění tlačných komor z horní do dolní vody osazeným regulovatelnými armaturami. Stávající mechanická zpětná vazba sektoru bude nahrazena zpětnou vazbou elektronickou realizovanou přímo z ASŘ jezu. Gravitační napájení tlačných komor bude pro manipulaci zachováno avšak jako sekundární manipulační systém. Primárním manipulačním systémem budou potrubí přímého plnění/prázdnění. V rámci komplexní obnovy budou provedeny obnovy všech ostatních potrubních součástí jezu – čerpací potrubí z tlačných komor, čerpání průsaků či dočerpávání vody do regulační nádrže. Součástí akce bude i rekonstrukce některých vybraných technologických zařízení na vlastních hradících tělesech vykazujících poruchy či nadměrné opotřebení.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Prohlídka místa budoucího plnění se uskuteční dne 31. 01. 2023 v 10:00 hodin. Zájemci o účast na prohlídce místa plnění se setkají v Roudnici nad Labem v prostoru pod silničním mostem na levém břehu Labe, adresa: ulice Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.02.2023