Veřená zakázka

VD Josefův Důl, obnova provozních částí VD

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Opravy, revize a servis
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45246410-0 - Údržba protipovodňových zařízení,
45454100-5 - Rekonstrukce budov
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova provozních částí VD Josefův Důl. Zakázka se skládá ze tří akcí:
119190005 VD Josefův Důl, oprava portálu štoly - Realizace této akce spočívá v opravě stávajícího výustního portálu odpadní štoly. V rámci opravy bude řešena sanace pohledových betonových ploch, ochrana povrchové výztuže, eliminace zatékání do objektu portálu, injektáž pracovních spár, oprava vozovky přemostění a oprava vystrojení objektu (poklop, přístupový žebřík a zábradlí).
219180018 VD Josefův Důl, rekonstrukce schodišť vstupů do štol VD - U dvou vstupních šachet do štoly (SO 01 a SO 02) a u šachtového vstupu do drenážní štoly (SO 03) se jedná o rekonstrukci vnějších konstrukcí vstupních objektů formou nového zastřešení, nové fasády včetně instalace vnějšího zateplení a zřízení kamenného soklu u obou vstupů. Dále dojde k výměně zkorodovaného ocelového schodiště za nerezové s novými pororošty. U SO 03 dojde též k náhradě dožilých vstupních dveří a zakrytého manipulačního otvoru 1. podzemního podlaží. U všech 3 vstupních objektů bude součástí rekonstrukce i výměna rozvaděčů s kabely, výměna zásuvkových skříní a svítidel za úspornější (PS 04).
219210014 VD Josefův Důl, rekonstrukce domku průsakoměrných šachet pod HH - SO 01 – Řeší výměnu dřevěného pláště budovy za provětrávané eloxované AL svitky nakotvené k FeZn roštu. Stávající plochá střecha bude provedena jako odvětrávaná sedlová s krytinou z TiZn. V domku dojde k výměně stávajících ocel. oken a dveří za plastové. Stávající meteostanice bude ze střechy přeinstalována na samostatně stojící stožár do 5-ti m od domku na pozemku PLa.
SO 02 - Řeší výměnu zkorodovaného ocelového vnitřního vybavení za kompozitní schodiště, zábradlí, žebřík i lávku stejných parametrů. Dojde k výměně ocelových měrných Thompsonových přelivů a vodících drážek hrazení za nerezové.
PS 03 - Dojde k výměně dosluhujících rozvodů NN a nevhodného osvětlení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.02.2024