Veřená zakázka

V 00761 – dodávka autoklávu

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Pardubický kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42900000-5 - Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení
Popis:

Předmětem plnění této zakázky je dodání autoklávu, tj. plnění předpokládaného v rámci plánovaného dotačního projektu s názvem „Nové Robustní ERP a Výrobní Technologie pro FALCO SOKOL a.s.“.
Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje montáž, uvedení do provozu v místě určeném zadavatelem. Vybraný dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Požadovaný pracovní rozměr autoklávu:
min 1400 x 6000 mm, minimální kapacita 6 košů současně
Požadovaný rozměr a počet košů, podvozků a proložek:
Koš min rozměry d: 950 mm š: 920 mm v: 920 mm – Počet: 16
Podvozek: min rozměry d: 990 mm š: 730 mm rozteč dráhy: 600 mm – Počet: 16
Proložka: min rozměry d: 885 mm š: 915 mm tloušťka: 3 mm – Počet: 200
Specifikace sterilačního procesu:
a) Parní cyklus s nucenou cirkulací ventilátorem
b) Sprchový cyklus s ohřevem vstřikem páry v autoklávu
c) Sprchové chlazení přes trubkový výměník tepla
d) Přetlak stlačeným vzduchem během celého cyklu (4 bar)

Požadované příslušenství:
a) Zavážecí/vyvážecí řetěz s pohonem připevněným zezadu k autoklávu přírubou
b) Sada laboratorního snímače F0
i. Speciální měřící technologie, pomocí které je možno v reálném čase sledovat teplotu v jádře produktu. A autokláv tak automaticky vypočítává účinnost sterilačního účinku a sám vypočítává hodnotu F0.
c) Řídící systém, který splňuje požadavky dotačního titulu Průmysl 4.0.
i. To znamená že, autokláv bude připraven přijímat TPV online z vnitropodnikového systému na základě standardizovaného datového rozhraní. Na základě toho autokláv automaticky zahájí sterilační proces, po konci sterilačního procesu sám ukončí program a předá informaci do vnitropodnikového systému. Autokláv musí být schopen pomocí svých čidel detekovat chyby jako je například příliš vysoká/nízká teplota, příliš vysoký/nízký tlak, nízká hladina vody a případné další závažné procesní chyby. Na základě detekce těchto chyb autokláv musí být schopen automaticky upravit délku a parametry sterilačního procesu nebo proces úplně zastavit. Všechny tyto stavy se zaznamenávají a reporty o nich se spolu s ostatními údaji musí předávat do vnitropodnikového systému.
ii. PLC musí fungovat také jako bezpapírový digitální záznamník. Všechna procesní data budou zaznamenána v energeticky nezávislé paměti ve formátu odolném proti neoprávněné manipulaci podle požadavků US FDA 21 CFR 113.100 pro elektronické vedení záznamů.
d) Softwarová sada
i. Softwarový balík, který bude umožňovat zobrazovat, tisknout a vyhodnocovat jednotlivé sterilační cykly. Zároveň ale i tak, aby se automaticky stahovaly přímo do zvolené složky na vzdáleném FTP serveru.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.04.2024