Veřená zakázka

V 00619 – Ochoz u Brna – dopravní automobil

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Dopravní prostředky ->  Nákladní
CPV kódy:
34144210-3 - Hasičská vozidla
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky s názvem „V 00619 – Ochoz u Brna – dopravní automobil“ je dodávka hasičského vozidla, přičemž veškeré podrobnosti technické specifikace vozidla jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Jedná se o nového dopravního automobilu v provedení „T“ (technickém), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 5500 kg. Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Zadavatel výslovně připouští takovou změnu technického provedení, kdy se nebude jednat o změnu výkonového parametru, nebo závazného technického parametru (např. objem), tj. kdy nebude docházet ke změně schválené TS vozu, ale budou použity jiné komponenty, které ale musí být k danému použití schváleny ze strany HZS.
Účastník o veřejnou zakázku může navrhnout kvalitativně a technicky obdobné řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry. Veškeré tyto odchylky musí dodavatel v rámci své nabídky výslovně uvést.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.07.2022