Veřená zakázka

V 00587 – dodávka extruzního stroje

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
42600000-2 - Strojní nářadí
Popis:

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu DGS plast s.r.o. - úspornější výrobní technologie, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026334.
Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace extruzního stroje
Typ vyfukovacího stroje: min. dvoustanicový
Použitý materiál: HDPE
Objem vyráběných výrobků: do 25L
Instalovaný příkon max. 90 kW
Kapacita vyfukování: min. 320 kg/hod HDPE
Specifikace formy Uzavírací síla stroje: min. 18 TUN
Šířka: min. 450 mm
Výška: min. 450 mm
Hloubka: min. 2x150mm
Druh pohonu: hydraulický, variantně může být i v kombinaci s elektrickými servopohony nebo celý poháněný servopohonem
Přídavný extrudér pro tvorbu tzv. průhledítka ANO
Bezpečnostní zařízení: splňující normy EU
Hlavní požadavky: PC řídicí systém s reálným časem Soft PLC,
ovládání tloušťky stěny min. 100 bodů ve vertikálním zobrazením profilu
Ovládací panel dotykový
Dochlazovací stanice výrobků ANO
Vzdálená diagnostika přes internet ANO
Dopravníkový pás přelisků ANO
Dopravníkový pás hotových výrobků ANO
Kompletní dokumentace stroje v českém jazyce ANO
Sestavení a uvedení do provozu ANO
Součástí předmětu plnění a ceny je i součinnost dodavatele při instalaci a oživení v místě instalace u zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.12.2021