Veřená zakázka

V 00538 – MŠ Telnice, Palackého 402 – rekonstrukce a optimalizace vytápění

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se stavebními pracemi souvisejícími s projektem zadavatele s názvem „MŠ Telnice, Palackého 402 – rekonstrukce a optimalizace vytápění“, kterým jsou práce podle projektové dokumentace „MŠ Telnice, Palackého 402 – rekonstrukce a optimalizace vytápění “ vypracované projektantem Ing. Zdeněk Prokeš, IČO: 62320637, se sídlem 624 00 Brno, Vrbenského 711/3, číslo v seznamu ČKAIT: 1004304, autorizace v oboru technika prostředí staveb a další uvedení v projektové dokumentaci (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.05.2021