Veřená zakázka

V 00535 – Výměna kotle ve společnosti FALCO SOKOL a.s.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Pardubický kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42515000-9 - Kotle k místnímu vytápění
Popis:

Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie kotle včetně příslušenství v rámci projektu s názvem Výměna kotle ve společnosti FALCO SOKOL a.s., registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022664 za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje dodávku, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace a další podmínky
Předmětem plnění této zakázky je dodání středotlakého parního kotle o výkonu 2t páry/hod - provozní tlak 10 bar, sytá pára za následujících podmínek.
 Umístění do stávajících prostor
 Včetně ekonomizéru spalin
 Účinnost kotle vč. ekonomizéru min 95 %
 Plynový hořák s plynulou regulací – palivo Propan 40 kPa
 Řízení hladiny
 Zařízení pro bezobslužný provoz 12 hod
 Automatický odluh kotle a chemické čištění kotle
 Armatury kotle
 Včetně montáže kotle
 Včetně uvedení do provozu a autorizovaného jednorázového měřením emisních spalin hořáku
 Včetně průvodní technická dokumentace
Dodávané zařízení bude odpovídat podmínkám energetického posudku, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.04.2021