Veřená zakázka

V 00529C – Automatizace a digitalizace výrobního procesu ve společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost – dodávka inspekčních strojů s děličem lahví

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38500000-0 - Kontrolní a zkušební přístroje
Popis:

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Automatizace a digitalizace výrobního procesu ve společnosti SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost, registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024045 uvedeného níže – inspekčních strojů pro kontrolu skleněných lahví a děličů lahví, a to za podmínek uvedených dále.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Technická specifikace
Předmětem zakázky je dodávka následujících strojů:
1) Inspekční stroj pro kontrolu skleněných lahví – kontrola dna a hrdla v počtu kusů: 2
2) Inspekční stroj pro kontrolu skleněných lahví – kontrola těla v počtu kusů: 1
3) Dělič lahví v počtu kusů: 2
Technická specifikace je následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální s tolerancí maximálně do 10 % hodnoty (pokud není níže uvedeno u konkrétní hodnoty něco jiného), pakliže je to možné tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném. Součástí zakázky je dodávka, montáž mechanická a elektrické připojení všech dodávaných zařízení a ovládacích prvků, včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a účasti techniků při zkušebním provozu.
Inspekční stroj pro kontrolu skleněných lahví – kontrola dna a hrdla – 2 kusy
Popis:
Plně automatický stroj, který je vsazený do technologické linky zadavatele. Při průběžném projíždění skleněných lahví po dopravnících, stroj zkontroluje dno lahve, pnutí ve dně a hrdlo pomocí kamer. Ovládání a nastavování stroje z panelového ovladače s nastavitelnými zónami kontroly dle požadavků při výrobě.
Technická specifikace:
Výška dopravníku: stavitelná 900 – 1100 mm
Minimální výška lahve: 30 mm
Maximální výška lahve: 400 mm
Minimální průměr lahve: 20 mm
Maximální průměr lahve: 160 mm
Minimální rychlost projíždějících lahví 10 ks/min.
Maximální rychlost projíždějících lahví: 200 ks/min.
Zdroj energie: 400/230 V, 50 Hz
Kontrolovaná barva lahví: čirá, hnědá, černá, violet
Připojení do vnitřního informačního systému: ano, Ethernet / RS232/RS485.
Vzdálené připojení: ano, přes VPN
Popis vad, který musí stroj rozpoznat:
 Puchýře
 Bidýlka
 Trhliny
 Kamínky
 Uvízlý razník
 Vady tmavého dna
 Volné nečistoty
 Otevřené/Zavřené puchýře
 Přelisky
 Drátovité ústí
 Vyštípaný uzávěr
 Průchozí ústí
 Praskliny v ústí
 Vyražené ústí
 Kamínky s pnutím
 Inkluze
 Vady ovlivňující schopnost odolat tlaku
 Vady ovlivňující schopnost odolat nárazům

Inspekční stroj pro kontrolu skleněných lahví – kontrola těla – 1 kus
Popis:
Plně automatický stroj, který je vsazený do technologické linky zadavatele. Při průběžném projíždění skleněných lahví po dopravnících, stroj zkontroluje boční stěny lahve, pomocí kamer. Ovládání a nastavování stroje z panelového ovladače s nastavitelnými zónami kontroly dle požadavků při výrobě.
Technická specifikace:
Výška dopravníku: stavitelná 900 – 1100 mm
Minimální výška lahve: 30 mm
Maximální výška lahve: 400 mm
Minimální průměr lahve: 30 mm
Maximální průměr lahve: 160 mm
Minimální rychlost projíždějících lahví 10 ks/min.
Maximální rychlost projíždějících lahví: 200 ks/min.
Zdroj energie: 400/230 V, 50 Hz
Kontrolovaná barva lahví: čirá, hnědá, černá, violet
Rozpoznávání různých tvarů lahví: ano
Archivace dat nastavení stroje z výroby ano
Připojení do vnitřního informačního systému: ano, Ethernet / RS232/RS485.
Vzdálené připojení: ano, přes VPN
Popis vad, který musí stroj rozpoznat: jištěné vady
 Puchýře
 Kamínky
 Bidýlka
 Trhliny (částečné i skrz)
 Ostřiny
 Vměstky, nečistoty
 Uvízlé sklo
 Stopy po střihu
 Razník uvízlý v oblasti hrdla
 Deformované lahve
 Nakloněné lahve
 Rozdělení skla v tlustém dně
 Rozdělení skla při zdvihu razníku
 Nesprávná výška (mimo toleranci)
 Vady průměru
 Nezaplněné
 Rozpukané
 Vyštípané
 Oválnost
 Sedlové ústí
 Šikmé ústí
 Vady pod ústím

Dělič lahví – 2 kusy
Popis:
Zařízení pro nastavení pravidelných roztečí mezi jednotlivými lahvemi na dopravním pásu.
Technická specifikace:
Minimální výška lahve: 30 mm
Maximální výška lahve: 400 mm
Minimální průměr lahve: 30 mm
Maximální průměr lahve: 160 mm
Maximální rychlost projíždějících lahví: 200 ks/min.
Výškově stavitelný: ano
Zdroj energie: 400/230 V, 50 Hz
Řízení: elektronické, plynule stavitelné otáčky

Rozsah dodávky:
1) Dodávka strojů dle specifikace včetně dopravy
2) Instalace a seřízení
3) Kabeláž a ovládací prvky
4) Zaškolení obsluhy
5) Technická dokumentace, návody, atesty v českém jazyce
6) Doporučený seznam náhradních dílů výrobce
Dodavatel je povinen do dodávky a tím i do celkové ceny zahrnout veškeré nutné příslušenství, které je nezbytné k provozu zařízení.
Jedná se např. o takové příslušenství, které zadavatel nemůže identifikovat, vzhledem k unikátnosti řešení každého dodavatele, ale které je nezbytné pro standardní výrobu dle specifikace zadavatele. Tento závazek bude součástí smlouvy o dodávce.
Schéma technologické linky - viz zadávací dokumentace

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.05.2021