Veřená zakázka

V 00527 – dodávka řídící elektroniky, firmware a SW pro řízení litografických systémů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
30210000-4 - Stroje na zpracování dat (technické vybavení),
72230000-6 - Vývoj programového vybavení na zakázku
Popis:

Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného plnění – tj. služby týkající se vývoje a realizace elektronického řídicího systému pro dva prototypy laserových litografických systémů, dodávka řídící elektroniky, firmware a SW za podmínek uvedených dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci tak, že je vždy možné nabídnout technicky lepší řešení při zachování všech minimálních požadavků.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod., přičemž účastníci mohou nabídnout lepší technická řešení.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka služeb spojených s vývojem řídicího systému optických a elektronických subsystémů prototypu laserového ultrafialového litografického systému (UV-DLW; ultraviolet-direct laser writer) a laserového stereo-litografického systému pracující na bázi dvou fotonové polymerizace (SLW-2PP). Součástí veřejné zakázky jsou dodávky komponent a služby zahrnující programování řídícího SW/firmware a jeho testování a implementace na zařízeních.
Technická specifikace předmětu zakázky
a. Návrh a realizace řídící jednotky pro oba litografické systémy
i. Řízení přesných jedno a dvouosých motorizovaných stolů založených a technologii přímého bezkontaktního pohonu, v rastrovém i vektorovém režimu pohybu s vysokou přesností a umožňující použití pro litografické aplikace
ii. Řízení přesných jednoosých přímých pohonů (osa Z)
iii. Řízení piezoelektrického nanopozičního systému pro objektiv
iv. Řízení komponent laserové optiky jako akustooptické měniče a deflektory (AOM, AOD).
v. Řízení digitální kamery včetně funkcí zpracování obrazu pro autofokusaci
vi. Realizace systému zajištující komunikaci mezi řídícím počítačem a řídícími kartami ovládající jednotlivé subsystémy litografického zařízení.
vii. Řízení a optimalizace datového a řídícího toku mezi počítačovou stanicí a řídícími kartami.
viii. Řídicí systém umožňující ovládání a řízení jednotlivých komponent litografického systému s MHz rychlostí.
ix. Jeden typ HW platformy řídící jednotky pro oba litografické systémy, která umožnuje budoucí modifikace nebo upgrady (připojení HW modulů)
b. Návrh a realizace hardwarových modulu pro řízení některých součástí zařízení
i. Driver pro ovládání a pohon akustooptických modulů (AOM/AOD) zahrnující přesný generátor pulzů s digitálním vstupem (12/16b) a analogovým výstupem a zesilovač.
c. Firmware řídících, karet umožňující modularitu tj. jednoduché přidání nebo odebrání SW modulů (Modul pro ovládání stolu, modul pro ovládání AOD, modul pro vektorový zápis, modul pro autofokusaci .. apod.). Jednotlivé moduly musí být možné spustit nebo využít i mimo GUI. SW modulů založený na platformě programovacího jazyka Python.
d. SW/firmware umožňující řízení litografického systému ve vektorovém modu zápisu kombinující řízení dvouosých přímých lineárních pohonů, nanopozičního systému, akutoptického deflektoru, lineárního nanopozičního systému. Jako datový vstup pro řízení zápisu ve vektorovém módu musí být umožněno matematické zadání tvaru objektu nebo křivky pohybu.
e. SW/firmware umožňující řízení litografického systému ve skenovacím/rastrovém modu zápisu kombinující řízení jednotlivých subsystémů litografických zapisovačů. Jako datový vstup pro řízení zápisu v rastrovém módu musí být umožněno zadání datovou bitmapou.
f. Zajištění optimalizace chodu řídících jednotek na základě změn aplikovaných v optické nebo konstrukční části obou litografických systémů.
g. Implementace řídících funkcí do existujícího softwaru uživatelského rozhraní (GUI) nebo příprava nového GUI, jenž umožnuje plnohodnotné řízení litografických systému na základě specifikace zadané zadavatelem zakázky.
h. Zajištění technické i softwarové podpory pro zajištění chodu systému, jenž je předmětem dodávky a stávajících systémů, na kterých jsou dodavatelem prováděny modifikace, po dobu platnosti smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.04.2021