Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

V 00505 – Sociální bydlení na ulici Jungmannova v Přerově


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Olomoucký kraj

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Sociální bydlení na ulici Jungmannova v Přerově“ registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009360. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Novostavba bytového domu včetně retenční nádrže“ vypracované projektantem Ing. arch. Jan Horký, se sídlem 750 02 Přerov - Přerov I-Město, Boženy Němcové 1541/5, IČO: 75531046 zodpovědný projektant Ing. Veronika Studynková, autorizace ČKAIT 1202006, obor pozemní stavby a další viz projektová dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 18.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 15.01.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.