Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

V 00495 – dodávka automatické extruzní linky – II. etapa – nové vyhlášení


Kategorie

Materiál, součástky a náhradní díly

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
Předmětem zakázky je dodání níže uvedené automatické extruzní linky včetně příslušenství, za podmínek uvedených dále, v rámci projektu registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_114/0009570. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Zadavatel nehodlá s účastníky jednat o nabídkách ve smyslu čl. 2.10 Pravidel.
Technická specifikace a další podmínky
Plně automatizovaná extruzní linka je určena pro výrobu obalů s příměsí odpadního plastového materiálu. Linka je mimo jiné vybavena dopravníkem materiálu a testovacím tlakovým zařízením pro kontrolu těsnosti výsledného výrobku, čímž bude zvýšená kontrola kvality jednotlivých výrobků. Linka vyžaduje připojení na zdroj el. energie, okruh chlazení a okruh stlačeného vysušeného vzduchu. Linka je vybavena taktéž dopravníkem hotových výrobků a na to navazujícím systémem balení.
Typ vyfukovacího stroje: Min. jednostanicový,
Použitý materiál: HDPE
Objem vyráběných výrobků: do 5 L
Kapacita vyfukování: min. 223 kg/hod HDPE
Základní stroj: skládající se z rámu stroje, základního rámu extruderu a zadního rozvaděče
Specifikace formy Uzavírací síla stroje: min. 160 kN
Šířka: min. 200 mm
Délka: min. 200 mm
Tloušťka: min. 2x100mm
Hydraulická jednotka: - integrovaná do rámu stroje
- hydraulická jednotka bude dodána bez oleje
Objem nádrže: Min. 200 l
Výkon pohonu: Min. 18,5 kW
Druh pohonu: hydraulický, variantně může být i v kombinaci s elektrickými servopohony
Hlavní požadavky: - PC řídicí systém s reálným časem Soft PLC,
ovládání tloušťky stěny min. 100 bodů ve vertikálním zobrazením profilu
Ovládací panel - dotykový
Počet extrudéru: - Základna pro min. 1 extrudér výroba min. jednovrstvého výrobku
Extrudér Průměr šroubu: Min. 80 mm
Pohonný motor: Min. 45 kW
Vytlačovací vytápěcí zóny: Min. 3
Síťové napětí: 380 - 480 VAC
Plastifikační kapacita (min.) HDPE 223 kg / h
Vytlačovací hlava Minimálně jednoduchá – 1 vrstva Min průměr: 50 mm
Dochlazovací stanice ANO
Vzdálená diagnostika přes internet ANO
Dopravníkový pás přelisků ANO
Dopravníkový pás hotových výrobků ANO
Kompletní dokumentace stroje v českém jazyce ANO
Sestavení a uvedení do provozu ANO
Volitelné příslušenství: ANO
Součástí předmětu plnění a ceny je i součinnost dodavatele při instalaci, oživení v místě instalace u zadavatele a zaškolení obsluhy.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 09.11.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.