Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

V 00494B – dodávka softwaru pro optimalizaci procesu vývoje


Kategorie

IT
IT ->  SW a Informační systémy

Lokalita:

Jihomoravský kraj

Popis:
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Zefektivnění vnitropodnikových procesů společnosti Ryšavý s.r.o., registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0018919, konkrétně dodání níže uvedeného softwaru. Popis uvedeného softwaru představuje minimální požadavky zadavatele na vlastnosti a funkce poptávaného plnění, účastníci mohou nabídnout jakkoliv lepší/obsáhlejší plnění, které ale musí splňovat všechny níže uvedené požadavky.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Požadavek Hodnota
Simulace plošného tváření Ano
Simulace libovolné výrobní technologie plošného tváření Ano
Simulace technologií hlubokého tažení, ohýbání, lisování do pryže, hydroformingu plechů i trubek Ano
Simulace plošného tváření s objemovými prvky Ano
Popis normálového napětí na skořepinovém prvku Ano
Využití metody konečných prvků pro řešení integračního schématu pohybové rovnice rovnováhy vnitřních a vnějších sil Ano
Prostředí generování výpočtové sítě s potřebnými a okrajovými, kontaktními a zatěžujícími podmínkami řešení Grafický pre-procesor
Navazující využití 3D CAD dat pro výpočtovou síť modelu Ano - IGS, STEP
Možnost univerzálního popisu plastického chování materiálu se směrovou závislou anizotropií dílu Ano
Možnost sestavit materiálový model Ano
Možnost sestavit materiálový model s minimálními požadavky na experimenty, tj. s využitím pouze tahové zkoušky a bulge testu Ano
Možnost doplnění deformačního zpevňování materiálu plechu o citlivost na deformační rychlost. Ano
Zahrnutí kritérií porušování soudržnosti materiálu plechu v průběhu tažení v důsledku znalosti deformační historie (lokální překročení hraniční plastické deformace, ztenčení, překročení křivky mezních deformací) Ano
Přímá vizualizace zvlnění přístřihu plechu v průběhu zavírání přidržovače a tažení Ano
Vyhodnocení porušení pro nelineární deformační cesty Ano
Výpočtová simulace, v pevných nástrojích, velkých přístřihů začíná výpočtem deformace vlastní tíhou přístřihu Ano
Automatický přenos výsledků simulace při vícenásobném tažení do dalších operací (zohlednění ztenčení plechu, deformačně napěťový stav výlisku) Ano
Aktivní podpora a vývoj dodavatele softwaru Ano
Odborný konzultační tým pro zajištění technické podpory a sestavování materiálových modelů Ano
Kompletní podpora v českém jazyce Ano

Licence musí obsahovat:
Modul na vytvoření konečnoprvkové sítě Ano
Řešič Ano
Grafické prostředí Ano
Materiálová databáze Ano

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 09.11.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.