Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

V 00472 – dodávka UV castingového modulu


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Středočeský kraj

Popis:
Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – UV castingový modul, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry a požadavky na přesnost jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje dopravu, montáž a uvedení do provozu v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod., přičemž účastníci mohou nabídnout lepší technická řešení. Všechna zařízení budou vybavena nezbytným provozním vybavením a příslušenstvím tak, aby je bylo možné po instalaci začít používat.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Popis zadání UV castingového modulu pro replikační stroj
UV castingový modul bude součástí budovaného replikačního stroje, který bude sloužit pro masovou výrobu reliéfních mikrostruktur a nanostruktur metodou rotační replikace z předlohy na válci do UV vytvrditelného laku naneseného na transparentních fóliích. Zařízení bude pracovat s fóliemi navinutými v rolích, a to tak, že na začátku výrobního procesu bude materiál odvíjen z role a na jeho konci bude fólie s replikovanou strukturou navíjena na roli. Celé zařízení bude sestávat z odvíjecí jednotky, modulu na nanášení UV laku, UV castingové jednotky a navíjecí jednotky. Samotný UV castingový modul, který je předmětem této ZD, je složen z replikačního válce s negativním reliéfním motivem, ke kterému je přes přítlačné válce přitlačena transparentní fólie pokrytá tekutým UV lakem. Expozicí UV světlem z instalované lampy dojde k vytvrzení laku. Po oddělení fólie od replikačního válce zůstává na jejím povrchu pevná vrstva laku s otištěným reliéfním motivem. Pro dokončení vytvrzovacího procesu, a tím stabilizaci přenesené struktury, bude sloužit další část modulu, která bude osazena sekundárním UV vytvrditelným zdrojem světla a chlazeným válcem.
UV castingový modul se bude skládat z:
 replikační pozice s:
o vodou chlazeným replikačním válcem s možností výměny (požadujeme magnetické upínání niklových shimů s reliéfním motivem),
o 2 přítlačnými válci s možností nastavení přítlaku k replikačnímu válci (každá strana samostatně),
o UV-A světelným zdrojem umístěným proti replikačnímu válci (pro vytvrzování UV laku při replikaci),
 dotvrzovací pozice s UV-A světelným zdrojem osazeným proti chlazenému válci,
 samostatně stojícími chladícími jednotkami (pro chlazení válců nebo UV světelných zdrojů),
 řídící jednotky systému s možností externího řízení.
Požadujeme možnost jednoduché záměny UV lampy (LED lampy za výbojku a opačně) na replikační i dotvrzovací pozici pro případ vytvrzování různých druhů UV laků bez nutnosti komplikované demontáže a montáže lamp s použitím stejného napájecího zdroje pro oba typy UV lamp.
Součástí dodávky budou 2 ks chlazených magnetických replikačních válců s různými průměry, které bude možno instalovat do castingové pozice dle potřeby. Pohon UV castingového modulu bude umožněn pomocí hlavní hřídele replikačního stroje.
Základní technické parametry UV replikačního modulu
parametr hodnota
Maximální šířka fólie minimálně 800 mm
Minimální šířka fólie maximálně 300 mm
Maximální tloušťka fólie minimálně 250 um
Minimální tloušťka fólie maximálně 20 um
Materiál fólie transparentní PC, PET, PMMA
Maximální šíře replikovaného motivu minimálně 700 mm
Minimální šíře replikovaného motivu maximálně 300 mm
Typ UV světelného zdroje - replikační pozice pole LED
Vlnová délka UV světelného zdroje - replikační pozice 360 až 395 nm
Velikost výstupní apertury UV LED zdroje - replikační pozice minimálně 50x700 mm2
Plošná hustota výkonu ve výstupní apertuře zdroje - replikační pozice minimálně 25 W/cm2 @395 nm
Expoziční dávka UV světla na replikačním válci minimálně 500 mJ/cm2 @50 m/min
Obvod replikačního válce 1 1500 mm
Obvod replikačního válce 2 424 mm
Přítlačná síla působící na replikační válce prostřednictvím přítlačného válce minimálně 1000 N při tlaku 6 bar (každá strana minimálně 500 N při 6 bar)
Typ UV zdroje světla - dotvrzovací pozice rtuťová výbojka obohacená Ga nebo Fe
Nominální hustota výkonu na jednotku délky UV zdroje světla - dotvrzovací pozice minimálně 200 W/cm
Průměr chlazeného válce - dotvrzovací pozice minimálně 200 mm
Prostor pro instalaci UV replikačního modulu do stroje (replikační i dotvrzovací pozice) maximálně 1800x1200x1700 mm3 (délka x šířka x výška)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 25.05.2020 (14:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.