Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

V 00471 – Rekonstrukce haly BIOCONT


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Jihomoravský kraj

Popis:
Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit zakázku na jednotlivé části mezi více účastníků.
Zakázka je rozdělena na 3 části přiměřeně v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.
Zakázka je rozdělena na následující 3 části:
1) Část 1: Stavební část, voda, kanalizace
2) Část 2: Elektro
3) Část 3: Plyn + topení + vzduchotechnika
Účastník může podat nabídku na jednu z těchto výše uvedených částí zakázky, případně na dvě části zakázky, nebo na všechny tři části. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění konkrétní části zakázky.
Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se stavebními pracemi souvisejícími s projektem zadavatele s názvem „Komplex úsporně energetických opatření pro provozovnu v Hustopečích u Brna“ registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022379 kterým jsou práce uvedené ve výkazu výměr podle projektové dokumentace „REKONSTRUKCE HALY BIOCONT“ vypracované zodpovědným projektantem Ing. arch. Jiří Kolomazník se sídlem Vodova 1422/26, 612 00 Brno – Královo Pole, IČ: 87176718, číslo autorizace ČKA 04213 a dalšími – podrobnosti viz projektová dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny pro celé plnění v projektové dokumentaci (příloha č. 4 zadávací dokumentace) a jednotlivě v návrzích smluv o dílo (přílohy č. 3.1, 3.2 a 3.3) a výkazech výměr (přílohy jednotlivých smluv o dílo).
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
V případě, kdy projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem.
1) Část 1: Stavební část, voda, kanalizace
Předmětem plnění této části zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se pracemi uvedenými ve výkazu výměr této části zakázky.
2) Část 2: Elektro
Předmětem plnění této části zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se pracemi uvedenými ve výkazu výměr této části zakázky.
3) Část 3: Plyn + topení + vzduchotechnika
Předmětem plnění této části zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se pracemi uvedenými ve výkazu výměr této části zakázky.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 08.01.2021 (11:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.