Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

V 00467 – Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA – 2. etapa – nové vyhlášení


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka doplnění technologie čištění OV v ČOV TPCA. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „ČOV TPCA - PD TECHN. ČIŠTĚNÍ OV“, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar Kubová, Ph.D., která je spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Rozsah projektu je uveden v přiloženém rozpočtu a v ostatních částech projektové dokumentace, které spolu tvoří nedílnou část.
Zadavatel umožňuje variantní řešení v části týkající se řešení dělící stěny (žádné jiné variantní řešení v předmětu plnění se nepřipouští). Konkrétně výkaz výměr obsahuje list SO 01.2b - Úprava aktivačních nádrží - 2. etapa- variantní řešení - dělící stěna monolitická NEBO list SO 01.2c - Úprava aktivačních nádrží - 2. etapa- variantní řešení - dělící stěna z plastu, kdy si účastníci vyberou jednu z těchto možných variant řešení, které ocení (druhý list, který nebudou nabízet nebudou účastníci oceňovat – neocenění jedné z variant není důvodem pro vyloučení účastníka, vždy ale musí být jedna varianta zvolena) a nabídnout zadavateli.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Realizace musí být v souladu se Standardy vodárenských a kanalizačních zařízení města Kolína pro období 2019-2024 zveřejněných na http://www.mukolin.cz/cz/obcan/samosprava/strategicke-dokumenty/vodarenske-standardy/.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 15.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.